יצירת קשר סוגי הביטוח קצת עלינודף הבית
ביטוח דירה
נזק למבנה הדירה עלול להסב לך עוגמת נפש ב טולי ביטוחים תקבל הערכה מדויקת של ביתך והחברה תדאג לפצותך בהתאם לגובה הנזק וסכומי הביטוח , בכל מקרה בו נגרם נזק למבנה ולחלקים הצמודים אליו כגון : מרפסות, מחסן עזר , צנרת , מתקני הסקה , מערכות סולריות ,מתקני טלפון וחשמל ,שערים וגדרות כיסויים ללא תוספת פרמיה אדריכלים , שמאים , מהנדסים , יועצים , קבלנים ,הוצאות פינוי הריסות ואובדן שכר דירה .

ביטוח תכולה

  " ביתו של אדם הוא מבצרו "

חשוב מאד להגן על ביתך מפני סכנות שונות כגון:

שריפה , פריצה , שוד , נזק בזדון , ברקים רעמים , התפוצצויות , סערות  ומקרים נוספים כמפורט בפרטיי הפוליסה .

כיסויים ללא תוספת פרמיה

* אחריות כלפי צד ג' .

* אחריות מעבידים לעובדי משק בית .

* אחריות לחפצים אישים מחוץ לדירה .

* כיסוי לשבר טלוויזיה , וידאו , ומחשב כתוצאה מתאונה .

 פוליסה ביטוח דירה ייחודית המגינה עליך הלקוח מפני כל הסיכונים :

* פריצה * שריפה * שיטפון * שוד  * אובדן תכשיטים או מכשירים ניידים

  • תיקון מוצרי חשמל ( מוצרים עד 11 שנה )
  • רעידת אדמה לתכולה
  • אחריות על עובדי משק הבית ( מנקה ו/או עובד אחזקה )
  • ביטוח לאופניים
  • שבר תאונתי לטלויזה או מכשירי חשמל שונים
  • צד ג'

וכל זאת ועוד בפוליסה אחת בתעריף הנמוך ביותר בשוק

·          הערה: המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את החברה הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי של הפוליסה ו/או בכתבי השירות הנספחים לפוליסה.

© powered by Teranet internet soloutions