יצירת קשר סוגי הביטוח קצת עלינודף הבית
ביטוח כלי שייט
ביטוח כלי שייט נועד לאפשר לך לרכוש כיסוי ביטוחי מיידי באופן פשוט וברור.
תהליך רכישת הביטוח מורכב מארבעה שלבים, בהם יש למלא פרטים הדרושים עבור הנפקת הפוליסה.

* ביטוח כלי השייט בעת גרירה יבשתית

* הרחבת כיסוי לסקי מים

   הרחבה זו מכסה נזק שייגרם ע"י המחליק סקי מים או ע"י חבל הגרירה, לרכוש או גוף של צד ג'.

* ביטוח חובה לנגרר

   ע"פ חוק חל איסור מוחלט לגרור עגלה מכל סוג ללא ביטוח חובה.

* ביטוח צד ג' לנגרר

ביטוח זה מכסה את אחריות המבוטח לרכושו של צד ג' במידה והנגרר יגרום לצד ג' נזק.

באפשרותכם לרכוש צד ג' או צד ג' ומקיף

  • כלי שייט בלתי ממונע
  • אופנוע ים בעמידה / ישיבה
  • סירה  מינימום כ"ס 6 מקסימום 150כ"ס
  • מפרש עד 50 כ"ס
  • ספינת מנוע

·          הערה: המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את החברה הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי של הפוליסה ו/או בכתבי השירות הנספחים לפוליסה.

© powered by Teranet internet soloutions