יצירת קשר סוגי הביטוח קצת עלינודף הבית
הנחיות לביטוח ימי

להלן מספר הבהרות והנחיות אשר יקלו על הטיפול בביטוחים הימיים שלך. הנחיות אלו אינן באות במקום הפוליסה הימית וברור כי בכל מקרה של סתירה גוברת הפוליסה הימית. באם מתעוררת שאלה כלשהיא  אנא אל תהסס לפנות אלינו ותענה ברצון.

פוליסה פתוחה 

1.

 ברשותך "פוליסה ימית פתוחה" – דהיינו כל מטען לפי הפירוט  בפוליסה שנשלח אליך או אתה שולח (במידה והפוליסה כוללת  יצוא) מבוטח באופן אוטומטי.

חובת דיווח

 

חובתך לדווח על כל מטען בהקדם האפשרי. אי דיווח על מטענים מסוימים בתקופת מהלך הביטוח עלול להיחשב כהפרת תנאי הפוליסה.

תיאור מטענים

 

בדוק כי תיאור המטענים בהם אתה עוסק והארצות איתן אתה סוחר יופיעו בפוליסה.

מבטח אחד

 

עבוד עם מבטח ימי אחד. פתיחת שתי פוליסות ימיות בעת ובעונה אחת עלולים לגרום לדחיית תביעות ביטוח או לתשלום חלקי.

אחסון אריזה שמירה בחירת המוביל

2.

לעולם נהג כאילו אין ברשותך פוליסת ביטוח, במיוחד מהיבטים של אריזת המשלוח, שמירתו, בחירת המוביל היבשתי והימי, איחסונו וכו'.

תוקף הפוליסה

3.

הפוליסה הימית מתחילה בד"כ בשער המפעל המייצא ומסתיימת בשער המפעל המקבל. בהתאם לתנאי הקניה – מכירה ובהתאם לזיקת הביטוח. במקרים מסוימים ניתן לבטח  עם הודעה מראש גם כשלמבוטח אין זיקת ביטוח.

בדיקת אריזות

4.

מאחר והפוליסה מסתיימת עם הגעת המטען למחסן ראשון, חובה עליך לבדוק היטב את האריזות עם קבלתן. החתם את הנהג על כל סימן של פגיעות חיצוניות באריזה. אם קיבלת את הסחורה בנמל או בשדה התעופה, בדוק את האריזות ואל תוציא את הסחורה בלי אישור חתום על הנזק.

הודעה מיידית

5.

חובתך כמבוטח להודיע על נזק/ חוסר או חשש לנזק סמוך ככל הניתן לגילוי הנזק/חוסר. השעיית ההודעה עלולה לגרום לשיבושים בתשלום דמי הביטוח

בדיקת סחורה

6.

אנו ממליצים מאוד לבדוק היטב את כל הסחורה עם קבלתה. גילוי נזק זמן ממושך אחרי קבלת הסחורה עלול לגרום לדחיית התביעה על ידי המבטח, בשל טענה כי הנזק נגרם בעת שהותו במחסנך. על כל גילוי נזק יש להודיע למשרדנו מיידית כדי שנפנה שמאי בהקדם.

השהיית סחורה

7.הפוליסה הימית הרגילה מכסה את שהות המטען בנמל לתקופה שאינה עולה על 60 יום (בנמל אווירי עד 30 יום). אולם בפרקי זמן אלו המטען מכוסה רק אם השארת המטען הייתה במהלך הובלה רגילה (ולא כדוגמת מטען שהושאר בשל חוסר יכולת לשלם דמי מכס וכו'.)

מחסני ערובה

8.

הפוליסה מסתיימת עם כניסת המטען למחסני הערובה (בונדד). בעת שהמטען מאוחסן במחסני ערובה עליך לדאוג לביטוח נפרד. ניתן לבטח הארכת תקופת גילוי במחסנים תמורת פרמיה נוספת.

שטעון

9.

עליך להודיע מראש למבטח על כל שטעון בדרך. תמורת השטעון תגבה פרמיה נוספת (שטעון משמעותי כדוגמת העברת המטען מאוניה אחת לאוניה אחרת).

מדינות שאין בהן כסוי

10.

מדינות מסוימות אינן נכללות בפוליסה הסטנדרטית. לדוגמא:
מדינות אפריקה – פרט לדרום אפריקה.

מדינות ערב – פרט למצרים וירדן.

מדינות הגוש המזרחי לשעבר (לגבי הובלות פנים ארציות) .

וכן מדינות ששורר בהן מצב מלחמה.
בכל מקרה של ספק אנא התקשר איתנו כדי לוודא כיסוי ביטוחי.

אוניות מיושנות

11.

ביטוח הובלה באוניות מיושנות מחויב בד"כ בפרמיה נוספת.    זאת בשל הסיכון המוגדל. מחובתך להודיע לחברת הביטוח במידה וידוע לך על כך ואולם במידה ואינך יודע תבדוק זאת חברת הביטוח עבורך על פי שם האוניה. 

טיפול בנזק

12.

טיפול בתביעות על פי פוליסת ביטוח ימי מבוססת כמעט כולה על מסמכים. עם גלוי הנזק הכן מיד את המסמכים הבאים שבלעדיהם לא ניתן לטפל בתביעה:

א.    שטר מטען מקורי.

ב.     חשבון ספק.

ג.       תוספת ביטוח.

ד.     רשימון יבוא.

ה.    רשימת אריזות.

ו.       תעודת חוסר/ נזק.

ז.      העתק פנייתך לרשות הנמלים ו/או נמל אוירי תוך 14 יום מתאריך הגעת הסחורה.

ח.    העתק פנייתך למוביל היבשתי ו/או מוביל ימי.

מסמכים

13.

לעיתים ידרוש ממך השמאי מסמכים נוספים. זכור כי חובת ההוכחה הינה עליך ולכן דאג להעברת המסמכים המתאימים בהקדם האפשרי, זאת על מנת לאפשר לשמאי להגיש את הדו"ח לחברת הביטוח. ללא קבלת דו"ח השמאי לא ניתן לקבל את תגמולי הביטוח.

© powered by Teranet internet soloutions