יצירת קשר סוגי הביטוח קצת עלינודף הבית
ביטוח משלוח ימי ואוירי

ביטוח מטענים ימיים הינו ענף הביטוח הראשון והוותיק ביותר בעולם. הוא מבטח את המטענים הנשלחים בים או באוויר.
הפוליסה הימית מכסה את המטענים בפני פורענות הים לרבות אש, התפוצצות, סערות בים, התנגשויות כלי שיט, שוד ימי, נזק בזדון, עליה על שרטון, טביעה, התהפכות, חדירת מי ים למחסן ופריצה או גניבה אלימה ועוד.
קיימות פוליסות שונות המיועדות לבטח מטענים מסוגים שונים.

מיוחד לטולי סוכנות לביטוח:


1. כמבטחים ימיים לטולי סוכנות לביטוח  נגישות למבטחים מהדרגה הראשונה לפיתרון בעיות מיוחדות של ביטוח ימי (מטענים).
2. ניסיון רב ותעריפים מיוחדים להובלות מטענים.
3. ניסיון רב בטיפול בתביעות.

לקבלת הנחיות לביטוח משלוח ימי לחץ כאן

· הערה: המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את החברה הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי של הפוליסה ו/או בכתבי השירות הנספחים לפוליסה.

© powered by Teranet internet soloutions